Zadbaj o siebie

Dnia 14.11.2012r. Odbył się wyjazd do GWSH w Katowicach, celem były trzy wykłady na uniwersytecie. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klas fryzjerskich, a opiekunami były panie Sylwia Szykuła i Agnieszka Kloc. Zgodnie z planowaną godziną wyjazdu, wyruszyliśmy spod Hali MCKiS w kierunku Katowic. Po około 30 min byliśmy już na miejscu.

Pierwszy wykład odbył się w budynku „C” o godzinie 10 00. Był na temat Coachingu i trwał 1,5 godziny.

Coaching jest to proces doskonalenia kwalifikacji pod kierunkiem coacha przez nabywanie nowych umiejętności, korygowanie nieskutecznych zachowań. Polega na obserwacji osoby szkolonej w trakcie wykonywanej pracy, samoocenie, informacji zwrotnej i planowaniu nowych strategii postępowania. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między trenerem osobistym, a jego uczniem/klientem/sportowcem/pracownikiem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów.

Niestety, ten wykład nie cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, lecz niektórzy, niechętnie, ale brali czynny udział w wykładzie. Następny wykład był planowany na godzinę 12 pod tytułem „Makijaż w biznesie”. Na tym wykładzie było widać większe zainteresowanie uczniów. Przez godzinę dowiedzieliśmy się, co robić, a czego nie powinniśmy robić w przyszłości, gdy będziemy szli na rozmowę kwalifikacyjną, bądź do pracy.

Ostatni wykład trwał także godzinę od 13 30 do 14 30 . Był na temat suplementów diety i zdrowego odżywiania się. Dowiedzieliśmy się, jak możemy dbać o swój wygląd od środka, a jest to ważny element zdrowego wyglądu, bo nie będziemy dobrze wyglądać na zewnątrz, jeśli w organizmie nie utrzymamy w normie witamin.

Po ostatnim wykładzie wróciliśmy do Jaworzna, skąd każdy rozszedł się w swoją stronę.

Myślę że każdy uczestnik wycieczki dowiedział się choć trochę, jak może zadbać o swój wygląd, samopoczucie, a także relację z innymi osobami.

Natalia Margol

Reklamy