Regulamin konkursu ogłoszonego w ramach obchodów rocznicy urodzin króla Kazimierza III Wielkiego

REGULAMIN KONKURSU

OGŁOSZONEGO W RAMACH

OBCHODÓW ROCZNICY URODZIN

KRÓLA KAZIMIERZA III WIELKIEGO

 

Kategorie konkursowe:

 

  1. Literacka Tytuł konkursu: Wielkie czyny Kazimierza Wielkiego.

 

Wymagania konkursowe:

a) Forma:  3 fraszki lub 1 tren (ocenie podlega: realizacja tematu, oryginalność ujęcia tematu, zachowanie cech gatunkowych prac).

b) Dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko).

 

  1. Historyczna Tytuł konkursu: Dokonania króla Kazimierza Wielkiego w moim mieście (regionie).

 

Wymagania konkursowe:

a)Wykonanie albumu – maksymalnie 20 stron.

b) Dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko).

 

  1. Plastyczna Tytuł konkursu: Karykatura króla Kazimierza III Wielkiego

 

Wymagania konkursowe:

a) Format prac – nie większy niż A3, technika dowolna.

b) Opis pracy na odwrocie: imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna.

 

Termin i miejsce konkursu:

Termin przyjmowania prac – do 10.03.2013 r.- do biblioteki szkolnej.

 

Uwagi:

Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału!

Organizatorzy

Reklamy