ENTER YOUR FUTURE

Przed Świętami śpiewaliśmy „Santa Claus is coming to town…”, a teraz już w Nowym Roku należałoby zaśpiewać: „Guests are coming to town!”. Od 21-27.01.2013 w naszej szkole gościć będą dwie wolontariuszki w ramach projektu ‘ENTER YOUR FUTURE’. Naszymi gośćmi będą 25-letnia Brazylijka Maryane i 20-letnia Alexandra z Indonezji. Obie studentki będą prowadzić zajęcia w formie wykładów, konwersacji i zabaw integracyjno-językowych w języku angielskim, dla uczniów naszej szkoły, których celem jest poszerzanie tolerancji i wrażliwości kulturowej wśród uczniów.
Projekt ENTER YOUR FUTURE kierowany jest do szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie całego Województwa Śląskiego. Ideą projektu jest szerzenie wiedzy na temat innych krajów, tolerancji, zrozumienia międzykulturowego oraz aktywny rozwój umiejętności językowych wśród młodzieży w połączeniu z rozrywką i aktywnymi formami zajęć, podczas których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i lepiej poznać świat, problemy społeczne oraz życie codzienne w innych krajach. Wspólna zabawa, rozmowy, wymiana poglądów z praktykantami są wspaniałą okazją do poszerzenia horyzontów, otwarcia się na świat oraz pogłębienia wiedzy młodzieży.
Korzyści płynące z udziału w projekcie to urozmaicenie zajęć szkolnych, poszerzenie programu nauczania o tematykę z poszczególnych przedmiotów prowadzonych w szkołach w oparciu  o inne kraje, motywacja uczniów poprzez interaktywną naukę języka, szerzenie tolerancji oraz międzynarodowości, poszerzanie horyzontów i przełamywanie barier i co najważniejsze  możliwość nawiązania przez uczniów kontaktów międzynarodowych.
Drodzy goście! Jednym słowem nie możemy się Was już doczekać.
I przyjechały. W poniedziałek kilka klas wzięło udział w wykładach – prelekcjach przybliżających kraje zamieszkania Pań. Oczywiście po angielsku. Ale wszystko było all right. jasne i zrozumiałe…

Marta Gorczowska

Reklamy