Bezpieczeństwo w pracy

Mało osób zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw, które czyhają na nas nie tylko w pracy, ale również podczas majsterkowania w domu. Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach, w celu poszerzenia oraz możliwości wykazania się wiedzą w zakresie BHP, zorganizowało konkurs, który odbył się 6. lutego 2013 roku.

Rywalizowały ze sobą cztery grupy zawodowe: mechanicy, mechanicy samochodowi, elektrycy oraz fryzjerki razem ok. 80 uczniów ponadgimnazjalnych z różnych miast woj. śląskiego. Zawody rozegrano w trzech etapach. Na początku przeprowadzony został ogólny test teoretyczny składający się z 20 pytań dotyczących przepisów BHP – dla każdego z zawodów nieco inny.

W drugim etapie uczestnicy podchodzili po kolei do trzech stanowisk, gdzie losowali pytania z zakresu p-poż, znajomości znaków BHP oraz pierwszej pomocy.

W etapie finałowym pięciu najlepszych z każdej grupy zawodowej poddanych zostało testowi praktycznemu. Polegało to na udziale w zainscenizowanej scence, obrazującej  określony wypadek na stanowisku pracy. Trzeba było wykazać się opanowaniem nie tylko teoretycznej wiedzy, lecz również opanowaniem emocji, które w takich ekstremalnych sytuacjach występują.

Pomiędzy etapami pojawili się  przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, w przygotowanej prezentacji multimedialnej ukazali często drastyczne wypadki w pracy, najczęściej spowodowane błędami i niewiedzą ludzi.

Drużyna z ZSP nr 1 w kategorii  mechaników samochodowych zajęła: Paweł Drabik – 1 m, Dawid Kania – 4 m i Tomasz Stec 5m.

Warto było wziąć udział w konkursie nie tylko z uwagi na prestiż i udowodnienie własnych umiejętności i wiedzy. Były także nagrody nie do pogardzenia.

Reklamy