Hip-hop i kuszenie poezją

Poezja w zupełnie innym wydaniu? To jest sposób na zainteresowanie starszych uczniów tekstami m.in. romantyków czy skamandrytów. Śmietanka polskiego hip-hopu w projekcie „Poeci” pokazuje, dlaczego warto sięgać po poetyckie teksty sprzed lat.

Niekonwencjonalne kuszenie poezją w szkole może przyczynić się do szerszego zainteresowania młodych ludzi literaturą, a jednocześnie wyzwolić w nich potrzebę tworzenia na podstawie istniejącego kanonu, także literackiego.

Wykorzystanie utworów hip-hopowców, którzy mierzą się z tekstami takich autorów, jak: Mickiewicz, Słowacki, Tuwim, Gałczyński, Krasicki, Wyspiański, Witkacy, to również możliwość rozmowy o prawach autorskich, formach przeróbek gotowych tekstów czy wpływie formy na treść. To także swoista wędrówka po różnych epokach i stylach (jakże cenna w szkole!) – od oświecenia w wydaniu Numera, który rapuje Krasickiego, aż do Witkacego, którym przemówił L.U.C.

Album „Poeci” to dzieło polskiej grupy producenckiej WhiteHouse z 2009 roku, zrealizowany według pomysłu Bogusława Pezdy. Nagrania można znaleźć także w serwisie YouTube.

Reklamy