Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej

W dniu 12 marca uczniowie naszej szkoły dzięki uprzejmości firmy FairExpo mogli kolejny raz uczestniczyć w targach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. Podczas zwiedzania uczniowie odwiedzali stanowiska poszczególnych wystawców, a największym powodzeniem cieszyło się stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ratownictwa Medycznego, gdzie były prezentowane najnowsze defibrylatory.

Jako uczestnicy targów uczniowie wzięli także udział w szkoleniu organizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oraz Państwową Inspekcję Pracy dotyczące „Nowoczesnych metod w kreowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy”.

Mariusz Dziubanik

01

02

03

04

05

09

Reklamy