Konkurs

1Dnia 8 marca 2013 roku w Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 9a odbył się V Wszechstronny Konkurs Konesera Polszczyzny. Brało w nim udział 55 2-osobowych przedstawicieli szkół z całego Śląska. Reprezentantami naszej szkoły była Dagmara Helbin i Mateusz Jamróz.

Cały konkurs podzielony był na II etapy: pierwszy odbył się 8 marca, składał się z dyktanda oraz testu ogólnego, z naciskiem na powiedzenia, związki frazeologiczne, język Internetu oraz liczebniki. Do etapu finałowego dostało się 6 drużyn, trzy ze szkół gimnazjalnych i 3 z ponadgimnazjalnych. Etap finałowy ma się odbyć 22 marca. Niestety, nasi przedstawiciele nie dostali się do finału, ponieważ konkurencja była naprawdę mocna, a zwłaszcza test nie należał do najprostszych.

Organizatorami konkursu został Pałac Młodzieży w Katowicach oraz Pracownia Edukacji Czytelniczej, Regionalnej i Obywatelskiej.

Celem konkursu zostało między innymi propagowanie kultury języka polskiego wśród młodzieży oraz budzenie i rozwijanie zainteresowań polonistycznych wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

O zwycięzcach konkursu i wynikach można dowiedzieć się na stronie internetowej PM w Katowicach: http://pm.katowice.pl/?p=7947

Mateusz Jamróz

Reklamy