Zmiany wymierzone przeciw Karcie Nauczyciela w Trybunale Konstytucyjnym

W ramach walki z zapisami KN samorządy powierzają prowadzenie potencjalnie przeznaczonych do zamknięcia szkół podmiotom prywatnym. Związek Nauczycielstwa Polskiego stoi na stanowisku, że takie rozwiązanie jest próbą obejścia prawa i wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy tego typu praktyki nie naruszają konstytucji przez łamanie zasady równego dostępu do oświaty.

Zdaniem konstytucjonalistów, wniosek ZNP może zostać przez sędziów TK poparty. „Nauczyciele w starciu z gminami nie są bez szans” – uważa Marek Chmaj, konstytucjonalista ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zdaniem Chmaja kluczem będzie dobór odpowiednich argumentów formalnych i faktycznych dotyczących samego mechanizmu przekazywania szkół w ręce prywatne.

Nadzieją dla nauczycieli jest niedawna seria dość zaskakujących i nieoczywistych rozstrzygnięć TK, np. w sprawie kodeksu wyborczego czy działkowców. Warto uważnie przyglądać się temu procesowi.

Reklamy