ENTER YOUR FUTURE

Od 30.09 do 4.10.2013 w naszej szkole gościmy wolontariuszkę w ramach projektu ‘ENTER YOUR FUTURE’. Naszym gościem jest 20-letnia Gruzinka Mancho. Studentka prowadzi zajęcia w formie wykładów, konwersacji i zabaw integracyjno-językowych w języku angielskim, dla uczniów naszej szkoły, których celem jest poszerzanie tolerancji i wrażliwości kulturowej wśród uczniów.

Ideą projektu jest szerzenie wiedzy na temat innych krajów, tolerancji, zrozumienia międzykulturowego oraz aktywny rozwój umiejętności językowych wśród młodzieży w połączeniu z rozrywką i aktywnymi formami zajęć, podczas których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i lepiej poznać świat, problemy społeczne oraz życie codzienne w innych krajach. Wspólna zabawa, rozmowy, wymiana poglądów z praktykantką są wspaniałą okazją do poszerzenia horyzontów, otwarcia się na świat oraz pogłębienia wiedzy młodzieży.
Korzyści płynące z udziału w projekcie to urozmaicenie zajęć szkolnych, poszerzenie programu nauczania o tematykę z poszczególnych przedmiotów prowadzonych w szkołach w oparciu o inne kraje, motywacja uczniów poprzez interaktywną naukę języka, szerzenie tolerancji oraz międzynarodowości, poszerzanie horyzontów i przełamywanie barier i co najważniejsze możliwość nawiązania przez uczniów kontaktów międzynarodowych.

K. Stawicka

foto_001

foto_002

foto_003

foto_004

foto_005

foto_006

Reklamy