Sprzątanie Świata 2013

W dniu 20 września 2013 roku młodzież naszej szkoły wraz ze swoimi opiekunami wzięła udział w sprzątaniu parku na Osiedlu Chrząstówka przyłączając się w ten sposób do akcji sprzątania świata. Uczniowie ZSP NR 3 w Jaworznie popierają tego typu przedsięwzięcia, gdyż są świadomi zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Wierzą, że swoją proekologiczną postawą wpłyną na zmianę nawyków i przyzwyczajeń lokalnej społeczności. Praca na rzecz ochrony środowiska trwa w naszej szkole przez cały rok.

W porządkowaniu „świata” wzięły udział klasy: IA, IIITF, IIITS. Uczniowie byli dobrze przygotowani tzn. zaopatrzeni w worki, rękawice, odpowiedni strój i pozytywnie zmotywowani. Szczególna postawą wykazała się klasa IIITF, która z wielkim zaangażowaniem i uśmiechem na twarzach wynosiła z lasu worki pełne posegregowanych odpadów i śmieci. Worki składowano w wyznaczonym do tego miejscu.

Koordynatorami akcji byli: Joanna Kałuża, Michał Maślanka i Szymon Juras

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

Reklamy