Spotkania z kulturą w ZSP nr 3 – „Dużo, tanio i nie dla idiotów, czyli kilka słów o sloganach reklamowych.”

Wykład zatytułowany „Dużo, tanio i nie dla idiotów, czyli kilka słów o sloganach reklamowych” poprowadził dr Wojciech Śmieja. Uczniowie mogli przekonać się, jak świat reklam wpływa na nasze życie i manipuluje nami. Samo reklamowanie produktów nie jest przecież wystarczające, ponieważ to, że informacja o produkcie dotrze do nas wcale nie oznacza, iż będziemy nim zainteresowani. Przedsiębiorcy starają się więc dążyć do tego, aby przekonać klientów, że to właśnie ich produkt jest najlepszy na rynku i że to właśnie ich produktu konsument potrzebuje. Reklama jest właśnie instrumentem, który pozwala firmom to wszystko osiągnąć. Bardzo istotne jest jednak odpowiednie przygotowanie przekazu reklamowego, przy szczególnym uwzględnieniu jego najważniejszych elementów. Tu właśnie ważną funkcję spełnia slogan reklamowy, którego znaczenie i forma są podporządkowane zasadniczemu celowi reklamy, a mianowicie wzbudzeniu potrzeby nabycia konkretnego towaru lub usługi. Już na początku wykładu doktor Śmieja przybliżył etymologię słowa slogan. Pochodzi ono od celtyckiego slaugh-ghairm (okrzyk wojenny od slaugh – wojsko, ghairm – wołanie). Najwcześniej użyto tego słowa w roku 1513, a około 1704 roku trafił do języka angielskiego oznaczając wyróżniający znak, zdanie, okrzyk, należący do osoby lub grupy. Slogan reklamowy natomiast jest zachęcającym do zakupu zestawieniem wyrazów lub krótkim zdaniem wyrażającym skrót myślowy, który ma na celu trafne przemówienie do wszystkich odbiorców w jednakowym stopniu, przy jednoczesnym uwypuklaniu zalet towaru lub usługi. Doktor Śmieja przywołał najczęściej stosowane triki, które sprawiają, że łatwiej dajemy nabrać się na reklamowe kłamstwa. Przedstawił też te slogany, które w reklamie używane są najczęściej. Uczniowie z zapartym tchem słuchali, jak znane im hasła potrafią wpłynąć na ich decyzje i ukształtować gust. Nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, że niby małoznaczące slogany tak bardzo manipulują nimi i sprawiają, że nieświadomie spełniają założenia producentów, którzy robią wszystko, aby przekonać ich do swoich produktów. Cieszymy się, że wykład doktora Śmiei spotkał się z tak dużym zainteresowaniem uczniów. Warto przecież wiedzieć, jakie pułapki współczesny świat zastawia na nieświadomych konsumentów. Nasza młodzież przekonała się, ze świat nie składa się tylko z cyfr, maszyn i urządzeń, ale również z kultury, której skomplikowany świat należy poznać, aby nie pozwolić sobą manipulować.

Joanna Bednarek
Reklamy