WARSZTATY EKOLOGICZNE

W dniach 10 i 11 października klasy: II TFS, II TBH i II ZSZ wzięły udział w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez Fundację na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Ekologia” w Chełmie Śląskim. Uczniowie mogli uzupełnić swoją wiedzę przyrodniczą i ekologiczną poprzez udział w wykładach czy wycieczce do stacji uzdatniania wody. W kolejnym dniu warsztatów młodzież miała okazję wysłuchać wielu ciekawostek na temat żubrów, które znajdują się w Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach. Podczas spaceru po okolicznym lesie uczniowie podziwiali przyrodę, szczególnie piękną o tej porze roku, rozpoznawali gatunki podstawowych drzew czy ptaków spotykanych na trasie wycieczki. Ostatnim punktem na trasie ekologicznej była Pszczyna.

Anita Marcisz
DIGITAL CAMERA
DIGITAL CAMERA
DIGITAL CAMERA
DIGITAL CAMERA
Reklamy