Wykład o transplantacji

Co 5 dni w Polsce umiera jedna z osób oczekujących na przeszczepienie narządów. Umiera nie z powodu braku leczenia, ale z powodu braku narządów do transplantacji.

Pani Urszula Jendrzejewska-Łężniak podczas wykładu zapoznała uczniów z tematem transplantacji. Odbył się on 12 listopada 2013 r.

Przeprowadziłem z kolegą krótki wywiad na ten temat.

Czy podpisałeś zgodę na pobranie swoich narządów do przeszczepu w razie swej śmierci ?

 Oczywiście. Jestem skłonny nawet za życia.

Mówisz o pobraniu szpiku kostnego ?

 Tak, ale również o oddaniu nerki bliskiej osobie.

Co skłoniło Cię do tej decyzji ?

 Możliwość pomocy innej osobie, której narządy po mojej śmierci będą niezbędne do życia. To jest jedyna rzecz, którą mogę zrobić, gdy już nie będę żył. Natomiast z jedną nerką można funkcjonować, a bliska osoba pozostanie na tym świecie.

Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi.

Tym, którzy nie uczestniczyli w wykładzie przedstawiamy najważniejsze zagadnienia.

Co to jest transplantacja ? – transplantacja jest to przeszczepienie narządu w całości lub części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne (lub w obrębie jednego ciała). Przeszczepieniem narządów zajmuje się medyczna dziedzina naukowa nazywana transplantologią. Przeszczep (transplant) – komórki, tkanki (skóra, rogówka, kości) lub narząd (serce, nerka) pobrane od dawcy, podlegające chirurgicznemu przeszczepieniu do organizmu biorcy. Niektóre tkanki i narządy mogą być konserwowane i przechowywane w tzw. bankach.

„ Transplantacja zakłada uzyskiwanie wcześniejszej, jasno wyrażonej, dobrowolnej i w pełni świadomej zgody dawcy… na darowanie bez wynagrodzenia, części swojego ciała dla przywrócenia zdrowia lub lepszej jakości życia innej osobie”…

Jan Paweł II   

Mózg jest bardzo wrażliwy na niedobór tlenu i glukozy. Kiedy krew płynąca do mózgu zostaje zatrzymana – mózg zostaje uszkodzony. Przez uraz, krwotok, udar dochodzi do jego obrzęku. Osoba u której rozpoznano śmierć mózgu jest nieprzytomna, nie myśli, nie porusza się i nie oddycha samodzielnie. Jest to stan nieodwracalny…

Typy dawców :

  • Dawca zmarły śmiercią mózgową
  • Dawca zmarły śmiercią sercową
  • Dawca żywy.

Akcja ratunkowa ze strony przypadkowych świadków nieszczęśliwego zdarzenia powinna więc zacząć się od pierwszej chwili wypadku. Stąd powiedzenie „złote pięć minut…”

W przypadku zatrzymania pracy serca lub oddechu, po upływie tego czasu mózg zaczyna obumierać…

Damian Porwit

1

2

3

Reklamy