VII Ogólnopolski Międzyszkolny Przegląd Filmowy „Wylęgarnia”

Zapraszamy do udziału

w  VII Ogólnopolskim Międzyszkolnym Przeglądzie Filmowym „Wylęgarnia”

„Film to życie, z którego wymazano plany nudy”
(Alfred Hitchcock)

1.       Organizatorzy konkursu:

§  ZSO III Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie

§  CK Teatr Sztuk w Jaworznie

2.       Cele konkursu:

§  krzewienie kultury filmowej wśród młodzieży,

§  doskonalenie umiejętności posługiwania się warsztatem filmowym, fotograficznym i graficznym,

§  upowszechnianie kultury muzycznej uznanych twórców muzyki filmowej.

3.       Patronat honorowy konkursu (w trakcie ustalania):

§  Minister Edukacji Narodowej

§  Śląski Kurator Oświaty,

§  Prezydent Miasta Jaworzna.

§  Instytut Filmowy Silesia-Film w Katowicach

4.       Skład jury:

§  Ewa Sałużanka, reżyser filmowy i teatralny, wykładowca Wydziału RiTV Uniwersytetu Śląskiego,

§  Dagmara Drzazga, reżyser, dokumentalista, wykładowca Wydziału RiTV Uniwersytetu Śląskiego,

§  Ryszard Czernow, operator filmowy, fotografik, wykładowca Wydziału RiTV Uniwersytetu Śląskiego,

§  Edyta Kaszyca, filmoznawca, pracownik Pracowni Medialnej Pałacu Młodzieży w Katowicach,

§  Antoni Kreis, artysta fotografik, wiceprezes  Zarządu Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików ds. edukacji,

§  Katarzyna Pokuta, kulturoznawca, animator kultury, pracownik CK Teatru Sztuk w Jaworznie,

§  Maciej Talaga, gitarzysta, instrumentalista, muzyk studyjny, pracownik CK Teatru Sztuk w Jaworznie.

5.       Uczestnicy:

§  konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych produkcją filmową, grafiką i zdjęciami filmowymi.

6.       Zasady konkursu:

§  projekty będą oceniane w pięciu kategoriach:

                                    I.            Kategoria filmowa

a.       film fabularny
b.       film dokumentalny
c.        kryteria oceny: zgodność filmu z wybraną formą, umiejętności warsztatowe, walory estetyczne filmu, kompozycja utworu filmowego, język filmu

          tematyka filmu dowolna

          czas trwania filmu: do 15 minut

          film powinien być zrealizowany samodzielnie, z zachowaniem praw autorskich, zapisany na płycie CD lub DVD w formacie AVI lub MPG

                                 II.            Kategoria scenariuszowa

a.       scenariusz filmu fabularnego (do 5 stron) 
b.       scenariusz filmu dokumentalny (do 2 stron)

          tematyka scenariusza dowolna

                               III.            Kategoria plakatu filmowego

            format plakatu – A3 (29,7×42),

            kompozycja pionowa (w uzasadnionych przypadkach pozioma),

            tematyka: ilustracja filmu fabularnego, dokumentalnego lub realizowanego przez siebie (opcja preferowana),

            technika wykonania: dowolna technika graficzna oraz fotografia,

            wykonanie plakatu powinno być zgodne z zachowaniem praw autorskich (właścicielem materiałów graficznych i fotograficznych użytych w plakacie powinien być autor projektu)

                              IV.            Kategoria fotoreportażu filmowego

- reportaż fotograficzny w postaci zestawu zdjęć lub wydruków na papierze formatu min. 20 x 30 cm wykonany z uwzględnieniem podstawowych zasad operatorskich tj. zachowaniem m.in. zróżnicowanych planów zdjęciowych. Reportaż powinien być obrazową formą scenariusza do filmu, czyli jakby wizualną narracją możliwą do przeniesienia na ekran. Liczba zdjęć w zestawie: od 3 do 10 sztuk. Ocenie podlegać będzie zarówno warsztat fotograficzny, jak i „filmowy” sposób myślenia autora.

                                  V.            Kategoria piosenki i muzyki filmowej (do wyboru)

a.       piosenka filmowa — z istniejącego już filmu (polskiego lub zagranicznego)

b.       muzyka filmowa — muzyka ilustracyjna do istniejącego obrazu filmowego (interpretacja własna) lub kompozycja własna do ‘’wyimaginowanego’’ filmu.

Uwagi ogólnie:

          jury oceni: warsztat wokalny i instrumentalny, dobór repertuaru i kompozycji,  interpretację piosenki/tematu filmowego, ogólny wyraz artystyczny,

          wokaliści i wykonawcy tematów instrumentalnych, powinni wystąpić z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym w formacie: CD AUDIO (!!),

          wykonawcy piosenek oraz wykonawcy soundtrack’ów zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich i umieszczenia na karcie zgłoszenia danych dot. kompozytora muzyki, autora tekstu, aranżacji oraz tytułu filmu z którego pochodzą. (w przypadku własnej kompozycji należy podać swoje imię  i nazwisko).

          w przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnych eliminacji konkursowych,

          pytania dotyczące kategorii muzycznej należy kierować na adres maciejtalaga@gmail.com

7.       Nadesłane materiały konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

          13 – 15 lat (gimnazja),

          16 – 19 lat (szkoły ponadgimnazjalne),

8.       Terminy i adresy:

§  termin składania materiałów konkursowych: do 28  lutego 2014,

§  miejsca składania materiałów konkursowych (do wyboru):

–      ZSO III LO w Jaworznie, 43-609 Jaworzno, ul. Towarowa 61 lub z dopiskiem „Wylęgarnia” (można także dostarczać osobiście),

–      CK Teatr Sztuk w Jaworznie (sekretariat), ul. Mickiewicza 2

§  termin i miejsce finału: 04 kwietnia 2014 – CK Teatr Sztuk w Jaworznie (o szczegółach finału uczestnicy zostaną poinformowani osobnym pismem)

§  adresy kontaktowe:

–      Tel/fax: 32 6165149 (ZSO III LO w Jaworznie)

–      celinawasko@o2.pl (pytania i uwagi)

§  materiał konkursowy należy opisać następująco:

          tytuł pracy,

          godło autora/autorów (takie samo, jak na karcie zgłoszenia),

§  kartę zgłoszenia (do pobrania ze strony — http://www.lo3.jaworzno.edu.pl w dziale Wylęgarnia 2014)  należy wypełnić czytelnie — najlepiej drukiem — i przesłać w osobnej kopercie podpisanej godłem autora pracy,

§  prace nadesłane na konkurs zostają u organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich wykorzystania w celach edukacyjnych i promocyjnych.

9.       Nagrody:

§  dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez patronów i sponsorów,

§  opiekunowie laureatów i wyróżnionych uczniów uhonorowani będą dyplomami uznania.

10.    Aktualne informacje o przeglądzie dostępne na stronie http://www.lo3.jaworzno.edu.pl w dziale Wylęgarnia 2014;  http://www.teatrsztukwjaworznie.pl;   http://www.facebook.com/ompfwylegarnia

 

 

Koordynatorzy przeglądu:                                            Organizatorzy:

              mgr Celina Waśko                                                            ZSO III Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie

1

Reklamy