Zajęcia w labolatoriach Politechniki Śląskiej

img_news_0420W ramach współpracy szkoły z uczelniami wyższymi odbył się wyjazd na Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach. Uczniowie uczestniczyli w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. prowadzonych przez wykładowców uczelni. Klasa mechaniczna wzięła udział w zajęciach z zakresu bezdotykowych metod pomiaru temperatury, ochrony instalacji przemysłowych przed korozją i podstaw odlewnictwa. Możliwość przeprowadzenia badań w wykorzystaniem kamery termowizyjnej, termometru na podczerwień czy stanowiska do badania korozji pozwoliła młodzieży poszerzyć wiadomości i umiejętności zdobyte na zajęciach lekcyjnych w szkole.

Uczniowie drugich klas technikum budowlanego, samochodowego i fryzjerskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach.

Młodzież samodzielnie wykonywała doświadczenia chemiczne, przy pomocy przygotowanego sprzętu. Kształciła umiejętność formułowania problemu badawczego, hipotezy oraz wnioskowania. Zajęcia zostały zaplanowane i prowadzone w celu utrwaleniaimg_news_0420_1 wiadomości i kształcenia umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym. Wspomniane ćwiczenia odbyły się w ramach stałej współpracy Politechniką Śląską. Współpraca ta przynosi wymierne korzyści – młodzi ludzie mają możliwość zetknięcia się i zapoznania z działaniem najnowocześniejszego sprzętu specjalistycznego i dobrze wyposażonym laboratorium, przekonują się, że studia to nie to samo co szkoła.

Wykłady i laboratoria dają możliwość zaszczepienia tzw. bakcyla lub rozwinięcia już istniejących zainteresowań. Niejednokrotnie przekonują niezdecydowane osoby o możliwościach, jakie dają studia. Czasem wtedy rodzi się „pomysł na przyszłość”. Udział w zajęciach pozwolił także uczniom poznać „klimat” uczelni wyższej i obowiązujące na niej zasady, co daje im możliwość świadomego wyboru dalszej drogi kariery naukowej lub zawodowej.

Barbara Płocica-Czech 

Reklamy