Wkrótce kanonizacja

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 za patrona przyjął papieża Jana Pawła II. Jeszcze w tym miesiąca, zaledwie dziewięć lat po śmierci zostanie oficjalnie ogłoszony przez stolicę Piotrową – świętym. Poprzez akt kanonizacji, papież uznaje ją za osobę godną kultu publicznego w Kościele powszechnym i wpisania jej do katalogu świętych. Podstawowym faktem świadczącym, że dana osoba jeszcze za życia, a najczęściej po śmierci, cieszy się szczególnymi względami u Boga, są czynione przez nią cuda. Te podstawowe aspekty świętości – przykładne życie i zaistniałe cuda za wstawiennictwem świętego – stanowią podstawę w procedurze kanonizacyjnej.

Jest zatem znakomity powód, by włączyć się, na miarę sił i środków, do powszechnej nie tylko w Polsce radości – wystarczy wspomnieć, że do Rzymu na kanonizację dwu papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II, która najprawdopodobniej zostanie uświetniona obecnością dwu papieży: emerytowanego Benedykta XVI i aktualnego Franciszka, wybiera się ok. osiem milionów osób!

Grupa Teatralna ReSpektakl już rozpoczęła świętowanie. W piątek do świetlicy zaproszono pierwszą grupę młodzieży, by mogła zobaczyć sztukę napisaną przez Sławomira Matusza „Ojciec Konrad”. Jej treścią są trudne problemy polskiego Kościoła, w którym, w czasach rządów komunistycznych, dochodziło do inwigilacji duchownych, a nawet do skłaniania ich do współpracy. Jednym z nich był ojciec Konrad Hejmo, bliski współpracownik Jana Pawła II. W 1979 podjął pracę w Sekretariacie Episkopatu Polski, a kardynał Stefan Wyszyński w tym samym roku wysłał go do pracy w Rzymie w Radiu Watykańskim.

W latach 1979-1984 ks. Hejmo był wicedyrektorem Delegatury Biura Prasowego Episkopatu Polski w Rzymie, 1983-1987 redaktorem naczelnym pisma „Kronika Rzymska”. W 1984 został głównym opiekunem polskich pielgrzymów w Rzymie – dyrektorem Ośrodka dla Pielgrzymów Polskich Corda Cordi i oficjalnym duszpasterzem pielgrzymów. W grudniu 1984 otrzymał nominację na asystenta audiencji generalnych i specjalnych Jana Pawła II, a w 1985 – na konsultora watykańskiej instytucji Peregrinatio ad Petri Sedem. Tymczasem , jak udowodnił Instytut Pamięci Narodowej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ub. wieku o. Konrad Hejmo był informatorem SB o pseudonimach „Hejnał” i „Dominik”. Zdaniem IPN współpraca ojca Hejmy trwała co najmniej 13 lat.. Donosy miały dotyczyć Kościoła katolickiego, otoczenia papieża i polskiej opozycji politycznej.

Jednak nie kwestia metod działania służby bezpieczeństwa jest treścią jednoaktówki, lecz postawa Jana Pawła II wobec zdrajcy. W chwili, gdy ojciec Konrad przychodzi do papieża i wyznaje swoją winę, ojciec święty nie tylko przebacza mu, co uczynił również wobec tureckiego zamachowcy Ali Agcy, lecz pozostawia go na stanowisku kierownika Domu Pielgrzyma. Wyjaśnia swoją decyzję nieuczciwemu zakonnikowi: Ktoś musi zagrać tę rolę w dramacie. Masz milczeć i grać dalej, przekonująco – tak dobrze, jak umiesz. Sprawdziłeś się już. Trudna rola. Spektakl musi trwać – zgodnie z wolą autora. Daje w ten sposób dowód nie tylko miłosierdzia, lecz również dalekowzroczności.

Sztuka, mimo statyczności, filozoficznemu i religijnemu przesłaniu, które nie jest łatwo przyjąć między jedną a drugą przerwą międzylekcyjną, spotkała się z dobrym przyjęciem. Widownia starała się zrozumieć przesłanie, nie przeszkadzała aktorom – Olkowi Miśkowcowi, który znakomicie wcielił się w rolę ojca Konrada oraz Mateuszowi Golonkowi, grającemu (za bardzo statycznie) Papieża. W poniedziałek zagrają po raz drugi dla pozostałych, we wtorek spektakl zostanie wystawiony na przeglądzie teatralnych XIV Festiwalu „Jawor 2014” – a w czwartek… To będzie największe wyzwanie dla chłopaków – wystąpią w czasie konferencji Jan Paweł II – Honorowy Obywatel Jaworzna”, którą zaszczycą biskup, prezydent Jaworzna, naczelnicy, dyrektorzy i inni znakomici goście. Oby im wyszło!

W czasie piątkowej akademii wystąpił także chór pod dyrekcją Szymona Woskowicza. Nie zawiodła jak zawsze znakomita Karolina Buczek, która brawurowo wykonała pieść L. Coena „Hallelujah”. Na finał prezentację o Janie Pawle II przedstawili: Patrycja Baniak i Mateusz Dziurdzikowski.

Prowadzącymi byli: Kamila Dziurdzikowska i Paweł Drabik. Zdjęcia wykonał Dziobak.

Paweł Drabik

1

2

3

4

5

6

Reklamy