Dzień Patrona w ZSP 3

Kwiecień 2014 jest dla wszystkich Polaków, mieszkańców Jaworzna, a szczególnie dla nas społeczności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 wyjątkowy. Już za kilka dni będziemy uczestnikami kanonizacji naszego Patrona Jana Pawła II. Karol Wojtyła, jako Biskup krakowski kilkakrotnie odwiedzał nasze miasto, przewodniczył uroczystościom kościelnym, udzielał sakramentu bierzmowania, a później jako Papież spotykał się z nami w czasie swoich pielgrzymek do Ojczyzny oraz audiencji w Watykanie. Pozostały wspomnienia, fotografie, pamiątkowe albumy, chorągiewki papieskie, bilety wstępu do wyznaczonych sektorów i przede wszystkim Jego nauka. W 1978 r. cieszyliśmy się, że Polak został wybrany Papieżem, w 2002 Rada Miasta nadała Janowi Pawłowi II Tytuł Honorowego Obywatela, w 2005 r. Pogrążyliśmy się w smutku i żałobie żegnając naszego Papieża, aby w 2011 uczestniczyć w Jego beatyfikacji. Przełom roku 2005 i 2006 z inicjatywy władz naszego miasta został ogłoszony Rokiem Jana Pawła II. Należy również wspomnieć o Debacie Miejskiej „Jan Paweł II wzorem osobowym młodego pokolenia”, która odwoływała się do istotnego obszaru życia społecznego, do wychowania, pojmowanego jako proces. Wśród różnorodnych form i metod oddziaływań wychowawczych znaczące miejsce zajmuje odwoływanie się do znanych i uznawanych wzorców osobowości. Jan Paweł II jest dla młodzieży powszechnie uznawanym i akceptowanym wzorcem i autorytetem. W swojej pracy z młodzieżą nauczyciele często odwołują się do nauki i myśli Jana Pawła II, a poprzez konkretne działania na rzecz potrzebujących kształtują postawy młodzieży.

10. kwietnia nasza szkoła zorganizowała konferencję „Jan Paweł II – Honorowy Obywatel Jaworzna”, która miała na celu m. in. przypomnienie mieszkańcom Jaworzna, a przede wszystkim młodzieży związków Jana Pawła II z naszym miastem, okoliczności nadania honorowego tytułu, historii wyboru Patrona i nadania naszej szkole imienia. Jest jednocześnie znakiem włączenia się Społeczności szkolnej w uroczystości miejskie związane z kanonizacją Jana Pawła II. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli Biskup Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak i Prezydent Miasta Jaworzna Pawel Silbert.

Zaproszono wielu znakomitych gości, szczególnie tych, którzy papieża znali, bądź się z Nim spotkali. Przybył Biskup Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak, Prezydent Miasta Paweł Silbert, Zastępca Prezydenta Tadeusz Kaczmarek, Ksiądz Prałat Eugeniusz Cebulski, naczelnicy, prezesi, dyrektorzy, zaprzyjaźnieni przedstawiciele instytucji i firm, pracownicy i rodzice. Lecz najważniejszy bez wątpienia był udział uczniów, dla których Jan Paweł II staje się coraz bardziej postacią historyczną, wielkim Polakiem z przeszłości.

Ksiądz Biskup starał się w swoim przekazie przybliżyć obecność Papieża, który był wielkim przyjacielem młodzieży od początku do końca swojej posługi. Przekonywał, że miłość jest tą wartością, na której Jan Paweł II zbudował swoją wielkość.

Prezydent Paweł Silbert ubolewał, że nie dane mu było zetknąć się bezpośrednio z Honorowym Obywatelem, choć właśnie za jego kadencji Jan Paweł II otrzymał obywatelstwo Jaworzna. Przybliżył okoliczności tej inicjatywy.

W kolejnym wystąpieniu wicedyrektor SOSW im. Jana Pawła II w Jaworznie Grzegorz Stano opowiedział o celach i działaniach stojących przed pierwszą jaworznicką szkołą, która w 2003 roku przyjęła imię polskiego Papieża. Młodzież szkoły z pedagogami podejmuje różnorodne działania, aby godnie nosić imię Patrona.

Emerytowany, długoletni dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 mgr inż. Mieczysław Salachna przedstawił „drogę” jaką pokonała społeczność uczniowska i nauczyciele, aby przyjąć imię Jana Pawła II. Przypomniał różnorodne działania związane m. in. z pielgrzymkami i wycieczkami do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa, konkursami, pozyskaniem darczyńców sztandaru i tablicy pamiątkowej. 12 października 2006 roku, szkoła o wieloletniej tradycji kształcenia w zawodach górniczych, mechanicznych, elektrycznych, a od 1 września 2013 roku również budowlanych, samochodowych, fryzjerskich, handlowych otrzymała imię wybitnego Polaka.

Ksiądz dr Lucjan Bielas ze swadą opowiadał o swoich kontaktach z Papieżem, który za czasów jego studiów był jeszcze kardynałem Karolem Wojtyłą, odpowiedzialnym za Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie. Przekonywał, że Jan Paweł II dostał odpowiedni program komputerowy wprost od Boga i doszedł do świętości po prostu realizując go.

Młodzież naszej szkoły swoimi talentami starała się właściwie ozdobić konferencję – Ania Ciurla zaśpiewała przejmująco List do Boga, Karolina Buczek brawurowo wyśpiewała Hallelujah L. Cohena.

Konferencję zakończył występ Grupy Teatralnej ReSpektakl, która pokazała niezwykle trudną sztukę Sławomira Matusza „Ojciec Konrad”.

Imprezami towarzyszącymi Konferencji były:

Wystawa albumów i książek ze zbiorów prywatnych i biblioteki szkolnej poświęconych Janowi Pawłowi II

Wystawa prac konkursowych „Jan Paweł II malowany wyobraźnią” wykonanych przez dzieci i młodzieży jaworznickich szkół

Oto laureaci w poszczególnych kategoriach wiekowych:

I Kategoria 6-10 lat

I miejsce – Jakub Bagieński, SP-16, klasa IIa

II miejsce – Karolina Klich, SP-16, klasa III

III miejsce – Katarzyna Kawala, SP-16, klasa IIIc

II Kategoria 11-15 lat

I miejsce – Marta Halusiak, SP-5, klasa VIb

II miejsce – Jakub Kaźnia, SP-16, klasa IV

II miejsce – Julia Pasterniak, SP-5, klasa IVa

III Kategoria 16 lat +

I miejsce – Agnieszka Gadocha, LO II, klasa II

I miejsce – Urszula Pstraś, Warsztaty Terapii Zajęciowej

II miejsce – Alicja Płatek, GIM-1

III miejsce – Martyna Kloc, GIM-5, klasa II

III miejsce – Barbara Mazur, Warsztaty Terapii Zajęciowej

W organizację Konferencji „Jan Paweł II – Honorowy Obywatel Jaworzna” włączyli się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Dziękując za zaangażowanie Dyrektor szkoły Halina Jarczyk powiedziała:

„Nie sposób wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, ale przecież każdy z nas dzielił się tym co potrafi robić najlepiej. „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” powiedział papież Jan Paweł II. Społeczność naszej szkoły te słowa zamienia w czyn. W szkole działa wolontariat, a uczniowie niosą pomoc i radość ludziom starszym, chorym, niepełnosprawnym, dzieciom ze świetlisk środowiskowych, uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej, bierzemy udział w akcjach charytatywnych, hapenningach, pomagamy również zwierzętom, bo to przecież nasi bracia mniejsi. Organizując akcje krwiodawstwa i rejestracji dawców szpiku kostnego dzielimy się tym co najcenniejsze – darem życia. Jesteśmy dumni, że nosimy imię Wielkiego Polaka Jana Pawła II”

Paweł Drabik

1

7

2

8

5

36

9

4

Reklamy