„DZIEŃ MEDYCZNY” – II JAWORZNICKA KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA

ZSP 3 już po raz drugi zaprosiło młodzież gimnazjalną na II Jaworznicką Konferencję Bezpieczeństwa, która odbyła się 15. IV 2014r. Udział w tej inicjatywie wzięli: Anita Staniek – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Wacław Wójcik – starszy wizytator ds. obronnych Kuratorium Oświaty w Katowicach, podkom. Tomasz Obarski – Komenda Miejska Policji w Jaworznie, Anna Madej – Centrum Edukacji Zawodowej Driving Academy, st. sekc. Michał Dyl –Miejska Straż Pożarna w Jaworznie, p. Bartosz Nowak – Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworznie, Artur Zięba – Komendant Straży Miejskiej w Jaworznie, podinsp. mgr Piotr Sidzina – Komendant Miejskiej Policji w Jaworznie, mł. inspektor mgr Robert Trupek – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie.

Na początku Pani dyrektor mgr inż. Halina Jarczyk wręczyła nagrody zwycięzcą konkursu plastycznego „Jan Paweł II malowany wyobraźnią”.

Konferencja była podzielona na panel prezentacyjny oraz doświadczalny.

Podczas panelu prezentacyjnego można było zobaczyć gaśnice, które są popularnie stosowane i usłyszeć od starszego sekcyjnego PSP Jaworzno pana Michała Dyl jak je stosować, jakiej użyć do danego pożaru oraz jak zabezpieczyć miejsce wypadku. Pan Michał Dyl omawiał sposoby prawidłowego powiadamiania służb ratunkowych.

Następnie pani Anna Madej – Ratownik Medyczny Cargo Driving Academy przypomniała nam zasady pierwszej pomocy oraz powiedziała co jest obowiązkowym wyposażeniem apteczki samochodowej i co jest nieobowiązkowe a może się przydać. W tej części widzieliśmy film, w którym przedstawiono wypadek motocyklisty oraz udzieloną mu pomoc przez przypadkowych ludzi – nie wszystko było zgodne z przypomnianymi nam zasadami.

Kolejnym prelegentem był pan Bartosz Nowak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Powiadamiania Ludności w Jaworznie, który przedstawił film, na którym widzieliśmy współdziałanie służb ratunkowych oraz bezpieczeństwa podczas ćwiczeń, które odbywały się na terenie Elektrowni Jaworzno III.

Na koniec zorganizowany został konkurs pierwszej pomocy, z każdej szkoły udział wzięła jedna drużyna pięcioosobowa. Pierwszy etap był w formie testu pisemnego, w drugim etapie jeden uczestnik musiał wcielić się w rolę dyspozytora Straży Pożarnej i rozmawiać z panem Michałem Dyl, który był świadkiem wypadku. Trzeci etap konkursu polegał na wyprowadzeniu poszkodowanego z miejsca zadymionego oraz udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Podczas panelu doświadczalnego można było wziąć udział w pokazie i nauce udzielania pierwszej pomocy oraz spróbować swoich umiejętności przy prowadzeniu pojazdu w alkogooglach.

Równocześnie wraz z konferencją odbywała się akcja krwiodawstwa oraz można było się zarejestrować w Bazie Dawców Szpiku Kostnego.

Partnerzy i współorganizatorzy konferencji: Centrum Edukacji Zawodowej CARGO, Komenda Miejska Policji w Jaworznie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, Zakład Lecznictwa Otwartego w Jaworznie, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Jaworznie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, PCK Jaworzno, DKMS, Wydział Edukacji Kultury i Sportu UM w Jaworznie. Patronatami imprezy byli: Bogusław Śmigielski – Senator RP, Wojciech Saługa – Poseł na Sejm RP, Stanisław Faber – Śląski Kurator Oświaty oraz Zakład Lecznictwa Otwartego w Jaworznie. Fundatorami nagród byli: Bogusław Śmigielski – Senator RP, Centrum Edukacji Zawodowej CARGO oraz Zakład Lecznictwa Otwartego w Jaworznie.

Paweł Drabik

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Reklamy