Zakończenie klas IV

1Matura już nie długo, więc maturzyści, jak co roku zakończyli szkołę wcześniej.

Uroczysta akademia odbyła się 25 IV 14r, którą przygotowały klasy III TBS i TF z pomocą pani Aleksandry Rosińskiej oraz pana Zbigniewa Adamczyka.

Kabaret Ciach Bajera zaprezentował najnowszy numer „Dzień Trola” autorstwa Joanny Niczyj, za który zdobyli III miejsce w Jaworze. Wspomogła ich Anna Ciurla, która zaśpiewała „Szczęśliwej drogi już czas”. Karolina Buczek wyjątkowo nie zaśpiewała.

Tegorocznym absolwentom wręczono drobne upominki w postaci specjalnie przygotowanych płyt, na których znajdują się dwa nagrania – film prezentacyjny szkoły oraz nagranie z wybranymi zdjęciami maturzystów od początku ich kariery w naszej szkole.

Pani dyrektor mgr inż. Halina Jarczyk wręczyła nagrody ufundowane przez Radę Rodziców wybitnym uczniom:

Łukaszowi Piechurskiemu z klasy IV l

Szymonowi Woskowiczowi z klasy IV m

Karolinie Buczek z klasy IV TF

Marcie Budak z klasy IV TF

Patrycji Stasiowskiej z klasy IV TF

Annie Kryńskiej z klasy IV TB

Krzysztofowi Guja z klasy IV TS

Mateuszowi Serwickiemu z klasy IV TS

Natomiast najlepszym czwartoklasistą okazała się Marta Buda, dla której Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach ufundowała promesę, która umożliwia darmowe studia na wybranym kierunku na w/w uczelni.

Wszystkim abiturientom życzymy zdanych egzaminów maturalnych oraz egzaminów zawodowych i dostania się na wymarzone studia lub na dobre, wysokopłatne stanowisko.

Paweł Drabik

Reklamy