Zakochali się w Andaluzji

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II na praktykach w Hiszpanii.

„Kto nie widział Granady, nic nie widział” – głosi hiszpańskie przysłowie. My potwierdzamy, w istocie tak jest.

To, co do niedawna było tylko marzeniem, dziś jest możliwe! Jako obywatele zjednoczonej Europy możemy uczyć się i pracować za granicą, współpracować z podmiotami z innych krajów Unii Europejskiej, wymieniać się doświadczeniami i wspólnie rozwiązywać problemy.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II od trzech lat realizowane są projekty programu „Uczenie się przez cale życie”, w ramach których na praktyki zagraniczne w ciągu trzech lat do Niemiec Włoch i Hiszpanii wyjechało 144 uczniów kształcących się we wszystkich zawodach oferowanych przez szkołę, czyli: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec, technik mechanik, technik elektryk i technik elektronik.

Warto było ubiegać się o kwotę ok. 440 tysięcy euro, która pokryła w 100% koszty wyjazdu, zakwaterowania, wyżywienia, jak także przygotowanie językowo- pedagogiczno- kulturowe, które uczniowie odbyli przed wyjazdem.

W ramach tegorocznych projektów „Siła doświadczenia” i „Europejski zawód przyszłości – technik mechanik” na praktyki zagraniczne do Niemiec, Włoch i Hiszpanii wyjechało 48 uczniów.

Właśnie z pięknej słonecznej Hiszpanii wróciła grupa 16 stażystów klas II i III w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik usług fryzjerskich. Trzy tygodnie spędzili w malowniczej Kordobie położonej w Andaluzji. Część z nich – technik budownictwa trzy dni pracowało także w Granadzie i to oni mieli możliwość przekonać się, że przysłowie hiszpańskie „ Kto nie widział Granady, nic nie widział :” jest jak najbardziej prawdziwe.

Oprócz doświadczeń zawodowych przywieźli wiele wrażeń z niezapomnianych wycieczek: do Malagi i Sewilii. Trzy tygodnie wydawać by się mogło to dużo, ale nie w Kordobie, gdzie w cudownym starym mieście co rusz odkrywali piękne miejsca, uczestniczyli w Dniach Kordoby, zatańczyli flamenco, mieli okazję zobaczyć najładniejsze patia, Meczet- Katedrę i wiele cudownych miejsc, które zachwycały i oddawały klimat Hiszpanii.

Zrealizowano wiec cele projektu: wsparcie stażystów w zdobywaniu nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, poznanie metod organizacji pracy kraju przyjmującego, nauka języka, a także poznanie kultury, tradycji i pokonanie kulturowych uprzedzeń i stereotypów. Uczniowie podnieśli kwalifikacje zawodowe i zdobyli doświadczenie zawodowe.

Już w przyszłym roku mamy nadzieję na kontynuację programu , tym razem pod nazwą „ Erasmus plus” i wysłanie młodzieży po zawodowe doświadczenia do Portugalii i Włoch.

Bogusława Hałas

„Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

1

2

3

4

5

6

  8

9

10

11

Reklamy