KURS „Nowoczesny handlowiec – obsługa urządzeń biurowych i handlowych”

W dniach 10-26 listopada uczennice Technikum Handlowego uczestniczyły w kursie „Nowoczesny handlowiec – obsługa urządzeń biurowych i handlowych”, który był jednym z wielu szkoleń realizowanych w naszym mieście, w ramach projektu „Mam zawód mam pracę w regionie”.

Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie dodatkowych umiejętności potrzebnych w działalności handlowej i gospodarczej.

Uczestniczki kursu miały możliwość pracować na urządzeniach handlowych i biurowych, które w większości zostały zakupione w ramach projektu, tj.: metkownica dwurzędowa, waga elektroniczna, czytnik kodów kreskowych, telefon z automatyczną sekretarką i fax’em, bindownica, niszczarka dokumentów i płyt CD, laminator, drukarka etykiet, urządzenie wielofunkcyjne oraz kasa fiskalna będąca na wyposażeniu szkoły.

Szkolenie zakończyło się testem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Każda z uczestniczek otrzymała certyfikat, jako dowód potwierdzający ukończenie kursu.

Monika Luchowska

foto_001

foto_002

foto_003

foto_004

foto_005

foto_006

foto_007

foto_008

foto_009

foto_010

Reklamy